Gallande Hemsidan kan Medlemmen pricka andra Medlemmar och kontakta dom

Gallande Hemsidan kan Medlemmen pricka andra Medlemmar och kontakta dom

ARTIKEL 1 DEFINITIONER

Skriftligt med skriftligt avses inom dessa allmanna villkor aven per mejl, per fax alternativ tillsamman handrackning bruten nagot ovrigt kommunikationsmedel sasom tillsamman tanke villi teknikens sits och forharskande uppfattningar ino samhallet kan likstallas med dessa. Denna forklarin innefatta med sidospar for de kollapsa emeda e ovrigt kommunikationsmedel bestam foreskrivs i dessa krav.

SAK 2 ALLMANT, TILLAMPNINGAR

Premiss tillsamman annan ordalydelse alternativt kompletteringar alternativ andringar utav do allmanna villkoren omfatta enbart ett fraktion forhallandet emella parterna om sam gallande premiss att bagg parterna bestamt ager kommit overens om det ha skriftligt.

SA 3 REGISTRERIN, MEDLEMSKAP

50plusmatch inneha tydli tillstan att eliminera tvafaldig inskrivningar eller, om 50plusmatch ager rimliga skal att tro att det ar fraga om nago dubbel registrering, att blockera en inregistrering.

Medlemmen kan kora emella e okostligt och ett komplett Medlemskap. En fullvardigt Medlemskap skanke Medlemmen ytterligare potential an e gratis Medlemskap. Do annorlunda alternativen och kostnaderna sta e komplet Medlemskap anges kungen Hemsidan.

Medlemmen garanterar att alla do bestyr som han/hon

odl att det kan bli til vanskap emella Medlemmarna. 50plusmatch ser blott at att Medlemmarna tillat beroring tillsamman varandra och ager enkom nagon flygplansrullning som formedlare sam kan foljaktligen inte stallas mot svars pro Medlemmens/Medlemmarnas beteende alternativ om det icke erhall nagra vanskapsforhallanden.

50plusmatch inneha sammanstallt Hemsidan tillsammans storsta mojliga varsamhet. Varend fakt kungen Hemsidan som ledning Medlemmens image eller de meddelanden sasom Medlemmen skickat kommer fran Medlemmen sol. Medlemmen befinner sig personligen ansvarig darfor at denna vagledning ar adekvat och fullfjadrad. 50plusmatch ager noll saso helst forpliktels pro innehallet ino nago profil kissbrides.com mina källor alternativt ett kungorelse.

att Hemsidan amna klaffa alternativt besta lattillganglig oavbrutet, att saken dar ej bestar a markli smittamn, trojaner alternativ andra misstag och/eller brista alternativ att dessa brista skal klara av avhjalpas (ino tidrym);

50plusmatch forbehaller sig ratten att forkorta och/eller andra texten ino en profil alternativ e bud sasom lagts ut kungen Hemsidan. 50plusmatch forbehaller sig dessutom ratten att neka alternativt avlagsna profilen och/eller meddelandet, inte med att detta pa nagot takti kan resultera i att Medlemmen tillats riktigt mo skadeersattning. 50plusmatch inneha darutover riktigt att nek, ta bort eller justera ett foto saso Medlemmen ager lagt ut, inte med att det ha skanker Medlemmen domstol mot skadeersattning.

om profilen och/eller meddelandet ar inom drabbning tillsamman bra tradition eller inom batalj med avseende grundnorm sam bestammels inom Nederlanderna.

ARTIKEL 5 MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

uppger bred inskrivningen alternativ som han/hon framtid uppger inom korrelation tillsammans Tjansten ar kompletta, korrekta samt aktuella samt att dom inte innebar inblandning pa tredje parts jamstalldhe.

Medlemmen tillat ick lagga till nagra kontaktuppgifter som telefonnummer, hemsidor alternativ mejladresser ino profilen. Medlemmen skal icke ange ino profilen vilken ganska it medlemskap sasom han/hon inneha. Vi att fylleri i profilen skanke Medlemmen behorighet till 50plusmatch att placer ut do bestyr saso anges inom profilen kungen Hemsidan.

Medlemmen befinner si inom alla lagen personligen ledar sam vara tvungen solo sta till svars stav det innehall som han/hon lagger ut gallande Hemsidan.

innehallet ino saken dar fakt som lagts ut inte ar i duell med aktuell grundnor sam bestammelse inom Nederlanderna sam att saken da inte befinner si orattmatig;

han/hon inte amna reta e annan Medlem tillsammans denna underrattelse, exempelvis – skad ej enbart – vi att lagga ut diskriminerande eller forolampande texter och/eller texter tillsamman en sexuell alternativ erotisk laddning och/eller placer ut nakenbilder alternativt gallande nagot ovrigt metod, i enlighet med 50plusmatch’s bety, trakassera en annan Medlem villi nagot annat fason;

50plusmatch age riktigt att studer meddelanden till och fran Medlemmar som ager lagts ut villi Hemsidan forsavit 50plusmatch har rimliga forevandning att gissa att innehallet i meddelandet ick uppfyller kraven i enlighet med dessa allmanna villkor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *