Pa Hemsidan kan Medlemmen pricka andra Medlemmar och kontakta de dar

Pa Hemsidan kan Medlemmen pricka andra Medlemmar och kontakta de dar

SAK 1 DEFINITIONER

Skriftligt med skriftligt avses i dessa allmanna parametrar ocksa per mejl, per fax alternativ med avlastning utav nagot ovrigt kommunikationsmedel sasom med fundering kungen teknikens status samt foreliggande uppfattningar ino samhallet kan likstallas tillsamman dessa. Denna forklaring galler tillsamman sidospar forut dom kollapsa enar ett ovrigt kommunikationsmedel uttryckligen foreskrivs i dessa kriterium.

SAK 2 ALLMANT, TILLAMPNINGAR

Villkor tillsamman annan ordalydelse alternativ kompletteringar alternativ andringar av de allmanna villkoren bestar endast ett fraktio forhallandet emella parterna forsavit samt kungen kriterium att bada parterna bestamt kissbrides.com kolla den här länken här och nu age kommit overens ifall detta skriftligt.

SAK 3 INSKRIVNING, MEDLEMSKAP

50plusmatch age tydligt tillstand att ta bort fordubbla inskrivningar eller, forsavit 50plusmatch ager rimliga fog att gissa att det befinner si sporja ifall en dubbel inregistrering, att sparra nagon registrering.

Medlemmen kan uts emella en avgiftsfri samt en komplet Medlemskap. E komplet Medlemskap ger Medlemmen ytterligar mojligheter an en fria Medlemskap. Do olika alternativen ocksa kostnaderna forut e komplet Medlemskap anges kungen Hemsidan.

Medlemmen garanterar att all do data som han/hon

odl att det kan uppsta vanskap emellan Medlemmarna. 50plusmatch titta enbart mot att Medlemmarna tillat kontakt tillsamman varandra sam inneha endast nago betydelse sasom formedlare och kan salunda ick stallas mo svars stav Medlemmens/Medlemmarnas upptradande eller ifall det ick erhall marklig vanskapsforhallanden.

50plusmatch ager sammanstallt Hemsidan tillsamman storsta mojliga skotsel. Varenda vagledning villig Hemsidan sasom stam Medlemmens imag alternativ de meddelanden sasom Medlemmen skickat kommer av Medlemmen sjalv. Medlemmen befinner sig allena ledare for att denna upplysning befinner sig juste sam fullbordad. 50plusmatch har intet som helst forpliktels forut innehallet inom nago image alternativt e kungorelse.

att Hemsidan skall funk alternativt vara atkomlig hela tiden, att saken dar inte bestar av marklig smittamn, trojaner eller andra inkorrekt och/eller brist eller att dessa brister amna kunna avhjalpas (i epok);

50plusmatch forbehaller sig ratten att forkorta och/eller korrigera texten inom ett imag alternativt e meddelande som lagts ut villi Hemsidan. 50plusmatch forbehaller sig darjamte ratten att nek alternativt avverka profilen och/eller meddelandet, inte med att det har villig nagot taktik kan medfora att Medlemmen tillat sann mot skadeersattning. 50plusmatch inneha dessutom domstol att neka, deleta alternativ anpassa ett fotografi sasom Medlemmen inneha lagt ut, inte med att det ha skanker Medlemmen precis till skadeersattning.

om profilen och/eller meddelandet befinner sig ino batalj med delikat bruk eller inom drabbning tillsammans betraffande grundnor sam bestammels inom Nederlanderna.

SAK 5 MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

uppger utbredd inskrivningen alternativ sasom han/hon senare uppger inom korrelation tillsamman Tjansten ar kompletta, korrekta och aktuella och att do ej innebar inblandnin villi tredje parts rattigheter.

Medlemmen tillats icke tillagga markli kontaktuppgifter sasom telefonnummer, hemsidor eller mejladresser ino profilen. Medlemmen skal inte uppge ino profilen vilken art fran medlemskap sasom han/hon age. Via att tata ino profilen ger Medlemmen fullmakt mo 50plusmatch att lagga ut dom data saso anges inom profilen pa Hemsidan.

Medlemmen befinner sig inom samtliga lagen jag ansvarig samt vara tvungen allena sta till svars for det varudeklaration som han/hon lagger ut kungen Hemsidan.

innehallet i saken dar information sasom lagts ut inte befinner sig ino brak med innevarande grundnor och bestammelse ino Nederlanderna och att den ick ar orattmatig;

han/hon ick ska trakassera nagon annan Medlem tillsammans denna underrattelse, exempelvis – andock ick bara – genom att placer ut diskriminerande alternativt forolampande texter och/eller texter med nagon sexuel alternativ erotisk laddning och/eller lagga ut nakenbilder eller kungen nagot ovrigt metod, i enlighet med 50plusmatch’s bedomning, trakassera nago annan Medlem pa nagot ovrigt taktik;

50plusmatch age sann att lasa meddelanden emellana Medlemmar saso har lagts ut gallande Hemsidan forsavitt 50plusmatch inneha rimliga motiv att tro att innehallet i meddelandet icke uppfyller kraven enligt dessa allmanna krav.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *